Eyde-klyngen sentral i utarbeidelse av nytt veikart for prosessindustrien