Samarbeid med Kristiansand og Grimstad kommuner

Bodillindestad

De største bedriftene på Sørlandet er lokalisert i Kristiansand, Arendal og Grimstad. Næringssjefene i de 3 byene er derfor opptatt av et godt samarbeid, og vil treffes jevnlig for å drøfte felles utfordringer og muligheter. Spesielt ønsker vi Grimstads nye næringssjef Bodil Lindestad velkommen i samarbeidet.