Utvidelse av Pollen P-Hus - nye åpningstider

Pollenphusapril2016

Pollen P-Hus er allerede blitt for lite og det stadig oftere er fullt i anlegget.I forbindelse med i utvidelsen må anlegget stenges i perider.

Utvidelsen av anlegget er planlagt å være ferdig 01.06.17.