Åpningstider i kunnskapshavna

Hovedinngang- Eurekabygget

Eurekabygget og Havnegården er åpne for publikum i vanlig kontortid, dvs. 8 til 16. Ut over dette avtaler du direkte med den du skal besøke. Byggene er normalt åpne når det er kveldskurs eller kveldsundervisning. Alternativt ringer man på via calling ved inngangen.

Vitensenteret har åpent også i helgene. Spisestedet Vitenbiten følger normalt åpningstidene til Vitensenteret.