Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter

4Etasje

I Eurekabyggets 4.etasje er det bygget et innovativt kunnskapsmiljø.