Barbubukt småbåthavn

20140404153225 1 (1)

Forslag til detaljreguleringsplan for Barbubukt småbåthavn

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 05.11.2014, sak 189/14 å legge nevnte planforslag ut til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for offentlig småbåthavn og ferjeleie.

 

Planområdet er 22,6 daa, hvorav 13,4 daa er foreslått satt av til småbåthavn, og øvrig areal er foreslått satt av til ferdsel, havneområde og strandpromenade.

Samtlige arealer har offentlig eierform, og skal være offentlig tilgjengelige.

Planforslaget er lagt ut på biblioteket i Arendal, og på servicesenteret i rådhuset,

Sam Eydes plass 2, fra 14.11.2014 til 05.01.2015.

 Sakens dokumenter er også tilgjengelig på Arendal kommunes hjemmeside: www.arendal.kommune.no.

 Eventuelle merknader må sendes skriftlig til Arendal kommune, Postboks 780 Stoa, 4809 Arendal, eller postmottak@arendal.kommune.noinnen 05.01.2015.

 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)