Blå vekst i ny nasjonalpark

Raet

Agderposten skriver i dag 10.februar om Blå vekst i ny nasjonalpark. Vi har også skrevet om muligheter for nye arbeidsplasser tidligere, og nå er "Blå Vekst" satsingen i full gang. 

Mens noen grunneiere og politikere hevder at ny nasjolalpark vil legge en klam hånd over kysten av Tvedestrand, Arendal og Grimstad peker turistsjefer og ordførere begeisret på nye muligheter og oppsving for turisme. Arendals næringsjef Kåre Andersen håper at nasjonal satsing på "Blå Vekst" skal gi nye muligheter. Når saken fremmes for politikere er rådmannen svært positiv.

I fjor høst tok næringssjef Kåre Andersen initiativ til en samlet satsing, der forsknings-og utviklingsmiljøer, kommuner, næringslivet og andre samfunnsaktører er involvert i en ny "Blå Vekst" satsing i tråd med den nye strategien næringsminister Monica Mæland og finasminister Siv Jensen presentere i mai fjor på vegne av regjeringen. Her loves statlig støtte til nysatsing innefor marine og maritime næringer.

Turistjef Monica Lunø har lenge pekt på de store mulighetene som ligger i økt turimse når nasjonalparken blir et faktum. Erfaringer fra andre både i inn-og utland gir grunnlag for å forvente dette.

Næringssjefen peker også på store muligheter innenfor andre typer næringsliv, knyttet opp mot det maritime. Etter initiativ fra Arendal er kystkommunene i Østre Agder, Kristiansand og Farsund (ikke Mandal som Agderposten skriver) invitert til nytt partnerskap innenfor "Blå Vekst". Disse er de første som er med, men alle kystkommunene på Agder vil bli invitert. Vi tror vi har mye å lære blant annet av kommuner i vest, Sier Andersen. Studietur til Sverige planlegges også. Flere work-shops blant annet med UIA er avholdt.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)