Julehilsen fra næringssjefen

Kaare Mindre

Næringssjef Kåre Andersen sender en julehilsen og en fin oppsummering fra næringslivet på tampen av året.  

Gode kolleger og samarbeidspartnere på Sørlandet: Jeg vil gjerne rette en takk for konstruktivt samarbeid, gode og åpne samtaler og hyggelige tilbakemeldinger i året som er gått.

Sett fra mitt ståsted har det skjedd mye hyggelig i 2015, både her i kunnskapshavna og i næringslivet generelt. Jeg vil her trekke frem noen få ting:

 1. Byggingen av nytt hovedkontor for Macgregor i Barbu går etter planen. Innflytting skjer om ett år. Det er veldig viktig for landsdelen at vi har fått beholde denne flotte bedriften.
 2. Norsafe, MCP, OSM og Kitron melder om positiv utvikling. Dette er hyggelig, spesielt i en tid hvor oljenæringen sliter.
 3. Klyngene NCE Eyde og GCE NODE er svært offensive i å utvikle ny teknologi og nye bruksområder for eksisterende teknologi.
 4. IT-bedriften Purity når stadig nye høyder. Fantastiske resultater for en bedrift som ble startet i Arendal av 2 unge gründere for få år siden.
 5. Gründeren Baard Johannessen er stadig på offensiven, og kombinerer faglig kunnskap, teft for nye trender med et sosial engasjement det står stor respekt av.
 6. Vi gjennomførte en fantastisk TEDx i september. Planleggingen av TEDxArendal 2016 er i gang.
 7. Etablerersenteret IKS leverte solide tjenester i 2015. Til neste år blir etter alt å dømme også Grimstad og Tvedestrand medeiere. Vi har hatt kontakt med mange spennende gründere.
 8. Vitensenteret Sørlandet har befestet sin posisjon som et viktig tilbud for barn og unge i hele regionen.
 9. Eureka Kompetanse har utvidet sitt nedslagsfelt fra kommunalt fokus til også å tilføre kompetanse til private virksomheter.
 10. Arendal Voksenopplæring har håndtert mange utfordringer i året som er gått, og har nå over 60 nasjonaliteter som får undervisning. Mange av disse er unge.
 11. Næringssamarbeidet mellom Arendal og Grimstad kommuner har utviklet seg veldig positivt i året som er gått. Det samme har samarbeidet med næringsforeningene i de 2 byene.
 12. De 2 fylkeskommunene tok et godt grep om Gründeruka i 2015. Dette ble et positivt tiltak, hvor positive krefter i de 30 kommunene på Agder var i aksjon.
 13. Henriksen Snekkeri vant flere spennende jobber, i skarp åpen konkurranse. Bedriften ble kåret til årets trevarebedrift i Norge i 2015.
 14. Arendal kommune vant Agderings kompetansepris.

 

Jeg ønsker alle en velsignet jul og et fremgangsrikt nytt år. 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)