MOT 2- Nye kurs for innvandrere med høyere utdanning

Eurekabygget Okt2012 640X280

Arendal Voksenopplæring viderefører kursene for innvandrere med høyere utdanning. I august starter vi opp to grupper, én på nivå A2 og én på B1. Begge kursene har B2 (Bergenstestnivå) som mål.

Norskkurs med rask progresjon og arbeidslivsfokus:
Har du høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig - og ønsker å lære norsk raskt og samtidig få en fot innenfor norsk arbeidsliv? Da er Arendal voksenopplærings nye kurstilbud for deg!

Hvem søker vi?
 Kursdeltakere som har høyskole eller universitetsutdannelse, påbegynt eller ferdig utdannet
 Kursdeltakere som ligger på nivå A2 i alle ferdigheter i norsk
 Kursdeltakere som vil være i språkpraksis som del av kurstilbudet
 Kursdeltakere som ønsker dagtilbud 5 dager i uka, hvorav 1 dag i uka er selvstudier
 Deltakere med rett og plikt til norskopplæring vil bli prioritert ved inntak

Kursets innhold:
 Norskundervisning med rask progresjon, skoleundervisning og nettbasert
 Språkpraksis i autentisk miljø i 2. semester 2 dager i uka. Praksisperioden i andre semester skal i så stor grad som mulig tilpasses utdannelsesbakgrunn.
 Karriereveiledning med rådgiver
 Kulturkurs med sosialantropolog
 Kommunikasjonskurs
 Møte med arbeidstakere fra andre nasjoner som forteller om sin vei til jobb i Norge
 Fokus på nettverksbygging

Hvorfor arbeidslivsfokusert norskopplæring for høyere utdannede?
 Møter ofte hindringer med hensyn til overkvalifisering
 Har mangelfullt nettverk
 For svake norskferdigheter
 Innehar gjerne mangelfull kunnskap om markedsføring av seg selv
 Kan ha mangelfull kulturforståelse for norsk arbeidsliv
 Kan ha vansker med å ”omsette” egne kvalifikasjoner

Oppstart og prisinformasjon:
Kurstilbudet går over 2 semestre, med oppstart i august 2015. Målet er B2 nivå på norskprøve B1/B2 i juni 2016. Kurset koster kr 8 800 per semester.

Kontakt Helga T. Karsrud for registrering.

Prosjektansvarlig:

Helga T. Karsrud
Tlf: 470 28930
helga.tora.karsrud@arendal.kommune.no
Hilde Mjøs:
Tlf: 917 36368
hilde.mjos@arendal.kommune.no

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)