Næringsplan for Arendal Kommune 2017-2023

Næringsplan Arendal Kommune - tema

Ny næringsplan  ble vedtatt av bystyret i Arendal  22.6.2017.

Arbeidet med ny næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune ble igangsatt høsten 2016, hvor det ble gjennomført en workshop for politikere i bystyrets næringskomite, styret og administrasjon i Arendal næringsforening, rådmannen og noen medarbeidere i hans stab.

Næringskomiteen har videre fått oppdatert status på arbeidet i 3 møter, og gitt innspill til videre prosess. Det er også blitt arrangert åpene møter for alle interesserte.

Utkast til næringsplan har vært drøftet internt i kommunen og i kommunens foretak, og det er presentert for næringssjefene i Østre Agder.

Planen ble  vedtatt av bystyret 22.6.2017, og du finner den her: 

Næringspolitisk handlingsplan for Arendal kommune 2017-2023 

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)