Nytt fra IT-klynga Digin på Sørlandet!

Diginstyreleder

Siste nytt fra Digin 6.juni, Norges største IT-klynge, som består av 71 IKT-virksomheter på Sørlandet.

Digin falt ut av klyngeprogrammet.

 – Vi står midt i en IT-revolusjon. Ingen industri forandrer verden mer enn IT-industrien. Likevel fjerner Innovasjon Norge støtten til landets største IT-klynge. 

Det er uforståelig og i strid med uttalte strategier for norsk næringslivssatsing, sier Digins styreleder John Lennart Krohn. 

Siden desember 2012 har Digin vært del av det norske klyngeprogrammet, som omfatter 39 næringsklynger på ulike nivåer: Arena, NCE og GCE. Digins Arena-periode løper ut i desember 2015, og Digin søkte derfor nylig om forlengelse i to år, slik både Eyde- (prosessindustrien på Sørlandet) og Usus-klyngene (reiselivet på Sørlandet) har fått tidligere. Det er denne søknaden som nå er avslått.

Arena-status tilførte Digin rundt to millioner kroner årlig i statlig støtte til å utvikle IT-miljøet på Sørlandet. Digin har hatt fokus på å styrke samarbeidet mellom de 71 deltagerne i klynga, mange av dem små og mellomstore bedrifter.

- Digin ble etablert allerede i 2001 etter initiativ fra bedriftene selv. Arena-støtten de siste årene har gitt oss mulighet til å øke tempoet og innovasjonsfokuset. Nå må vi bruke tiden fram mot jul til å definere ny kurs. Det er synd å måtte skrinlegge flere av prosjektene som allerede er godt etablert, men endrede økonomiske rammebetingelser tvinger oss til å spisse satsingen, sier Krohn.

 

Andre nyheter fra Digin:

 

Se flere nyheter fra Digin her

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)