Regionplan Agder 2020

Regionplan Agder

Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv både for bosetting og næringsutvikling. Etableringen av Sørlandet Kunnskapshavn er et viktig satsningsområde i regionen, og et av Arendals bidrag til gjennomføring av planen.

Les mer om Regionplan Agder 2020 her

 

 "Med overskudd til å skape"

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at planlegging av felles utfordringer i regionen skal skje gjennom en felles regionplan som erstatter fylkesplanene. Et budskap-en strategi!

I Regionplan Agder 2020 er det formulert fem hovedmål mot 2020:

  • Klima
  • Det gode livet
  • Utdanning
  • Kommuniksjon
  • Kultur

For at planen størst mulig gjennomslagskraft er det etablert et likeverdig samarbeid mellom de to fylkeskommunene og mellom Arendal og Kristiansand.

Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap: Satsingen på økt kompetanse og samarbeid har bidratt til framvekst av en rekke nye gründerbedrifter og et næringsliv som hevder seg i tøff internasjonal konkurranse. Gjennom samhandling skal vi oppnå mer. Etableringen av Sørlandet Kunnskaphavn er en viktig del av denne satsingen.

Les mer om Regionplan Agder 2020 her

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)