Seminar om sosialt entreprenørskap og innovasjon-åpent for alle

Seminar17082015

På seminaret den 17. August tar vi i prosjektet “gateentreprenørene” i regi av Kirkens bymisjon, Arendal, Arendal kommune og NAV Arendal pulsen på sosial innovasjon og entreprenørskap i et større perspektiv. Til å hjelpe oss med dette har vi fått med oss Senter for sosialt entreprenørskap i Oslo, (SE) og Innovasjon Forum Norway som samarbeidspartnere.

STED:       ARENDAL NÆRINGSFORENING, HAVNEGÅRDEN,  KYSTVEIEN 14

TID:         1300 - 1600

Seminar kl 13-16, etterfulgt av faglig og sosial mingling kl 16-18 med enkel servering av mat og drikke.

Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne og har derfor ikke påmelding, men på grunn av matservering fra kl 1600 ønsker vi gjerne å høre fra deg om du har anledning til å delta. Påmelding matservering fra kl 1600 kan gjøres på mail til prosjektleder: unni.ramsvatn@skbk.no   Tlf: 95059765.

Program:

INNOVASJON FOR ET BEDRE SAMFUNN

Innovasjon og entreprenørskap er viktige faktorer både for økonomisk og sosial verdiskaping. Er tiden inne for å forene de to tilsynelatende motsetninger? Er vi klare for å skape nye vekstarenaer, bryte barrierer, tenke nytt og kreativt sammen med de som står utenfor arbeidsliv og skole?

Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon har for alvor gjort sitt inntog på den internasjonale politiske arena som en sektor for produksjon av velferdstjenester kombinert med sterke og ofte motstridende verdier til samfunnsnytten, markedsverdi, franchising, medinnflytelse og frivillighet.

På seminaret den 17. August tar vi i prosjektet “gateentreprenørene” i regi av Kirkens bymisjon, Arendal, Arendal kommune og NAV, Arendal pulsen på sosial innovasjon og entreprenørskap i et større perspektiv. Til å hjelpe oss med dette har vi fått med oss Senter for sosialt entreprenørskap i Oslo, (SE) og Innovasjon Forum Norway som samarbeidspartnere.

Møteleder: Bitten Schei Gründer, innovatør, forfatter, lobbyist og sosial aktivist. Hun startet nettverk for sosialt entreprenørskap og har stor kunnskap og innsikt i dagens tema.

• Direktør for bærekraft Norge 2030 i Innovasjon Norge, Inger Solberg, Drømmeløftet: Sosialt entreprenørskap = Samfunns entreprenørskap

• Truls Berg, norsk gründer, forfatter og konsernsjef i Innovasjon Forum Norway - innovatørens rolle.

• Benedicte Brøgger, Professor i forretningsutvikling og innovasjon ved BI, -en ny forretning slogikk.

• Ole Loe Andersen,  Gründer av Framdrift Aktivitet AS - sosiale obligasjoner, en ny finansieringsform for flere?

• Hilde Dalen- Gründer av KREM og styreleder av SE-senteret, tar pulsen på sosialt entreprenørskap i Norge

• Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge AS -fra drop out til pop up og drop-in fra et ungdomsperspektiv

• Direktør Anne Kathrine Slungård i Ungt Entreprenørskap Norge, Brobyggeren UE! Når ulikt møtes, skjer nyskaping

• Næringssjef Wenche Fresvik, Aust-Agder fylkeskommune –Virkemidler, virker de?

Dette blir en spennende dag som er starten på et nyskapende lokalt samarbeidsprosjekt mellom

Arendal kommune, NAV og Kirkens bymisjon, Arendal i prosjektet Gateentreprenørene.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)