Vinner av kompetanseprisen 2014

10947285 10152752044793043 1865203086275763811 N

Pressemelding fra Agdering 22.01.2015:
Arendal kommune mottok i dag Agderings Kompetanseprisen 2014. Prisen ble delt ut under Agderkonferansen 2015 i Kilden i Kristiansand. 

 

Arendal kommune var nominert til prisen sammen med GE Healthcare Lindesnes og Hennig-Olsen Is.

Alle kandidatene er gode eksempler på at systematisk satsing på kompetanseheving og kompetanseutvikling gir resultater – og de er alle ledende innenfor sin kjernevirksomhet.

BEGRUNNELSEN FOR TILDELINGEN Vinneren av Agderings kompetansepris for 2014 har satset strategisk på kompetanseutvikling over lang tid.  Satsingen er tungt forankret i ledelsen, helt opp til politisk nivå, og har sikret at kompetanse blir prioritert i kommunens virksomhet.

Arendal kommune har bidratt aktivt til å dele og spre kompetanse, og er en god ambassadør for å synliggjøre Agder som kompetanseregion, både nasjonalt og internasjonalt.

Kompetanseutviklingen baseres på kartlagte behov i det daglige arbeidet, med siktemål å forbedre kommunens oppgaver til innbyggerne innenfor alle sektorer.

Kompetanseprogrammene er kunnskapsbaserte, og bygger på det som viser seg å ha dokumentert effekt i praksis.
Arendal kommune har lagt stor vekt på å etablere gode arenaer for kompetanseutvikling og kompetansedeling. Etableringen av Sørlandet kunnskapshavn, Eureka kompetansesenter, Vitensenteret, Arendalskonferansen og TEDxArendal er eksempler på dette.

Arendal kommune har også fått nasjonal anerkjennelse for måten å drive innovasjon og erfaringsdeling på – og mottok i 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris.

Årets prisvinner har på en meget god måte vist at kommunal virksomhet satser tungt på kompetanse, og i høy grad representerer kompetansearbeidsplasser. Kommunale tjenester blir i stadig økende grad kompetanseintensive og innbyggernes forventninger er stadig økende. Det å tilpasse seg dette krever kontinuerlig utvikling. 

NOMINASJONSKOMITEEN Nominasjonskomiteen har bestått av Inger Holen (koordinator Regionplan 2020), Geir Bergskaug (adm. dir. Sparebanken Sør) og Harald Jacobsen (adm. dir. Fædrelandsvennen).  Komiteen har vurdert nærmere 100 virksomheter i nominasjonsprosessen.

OM KOMPETANSEPRISEN Agderings kompetansepris er etablert for å stimulere til, og øke oppmerksomheten omkring utvikling av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanseprisen tildeles kandidater som har oppnådd resultater gjennom målrettet kompetansesatsing over tid, og som kan vise til effekter av disse tiltakene. Agdering ønsker spesielt å premiere virksomheter som har tenkt utradisjonelt, og som har fått til holdningsendringer til arbeid og læring blant ansatte/ledelse og/eller organisasjonen.

OM AGDERING Agdering er en medlemsforening.

Foreningens formål er å fremme samarbeid om behovsstyrt kompetanseheving og kompetanseutvikling i organisasjonene som er medlem av Agdering.

 For mer informasjon kontakt Geir Hammersmark, daglig leder Agdering, tlf. 970 27 798.

© Sørlandet Kunnskapshavn 2018  |  Utviklet av Frameworks AS

Informasjonskapsler (cookies)