Sørlandet Kunnskapshavn

Nye delen (2)

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi.

Skhdel3

Kunnskapshavna trinn 3

Noe mindre volum, næringsbyggene trukket ned til Kystveien, og bare ganske få boliger. Det er viktige endringer i den nye planen for Dauholla/Skytebanen/Kystveien som nå legges frem for politikerne i Arendal.

Se mer på agderposten.no

 

Sørlandets Kunnskapshavn 2015

Hva skjer i Sørlandet Kunnskapshavn, Arendal, nå? Filmen er laget av TVAgder og hadde premiere på BYnatt 2015.