Sørlandet Kunnskapshavn

Nye delen (2)

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi.

Sørlandet Kunnskapshavn - Oversikt (1)

Hva er Sørlandet Kunnskapshavn?

Sørlandet Kunnskapshavn er Arendals største satsing på læring og næring

I den gamle havna, i området som strekker seg fra Grandhjørnet til Barbubukt er det igjen yrende liv. Kunnskapshavna består av 4 bygg; Eurekabygget, Havnegården, MacGregorbygget, i tillegg utvikles det bolig- og næringsarealer i Barbubukt. Totalt areal er på ca 27.000 kvm , og rommer rundt 700 arbeidsplasser.

TEDxArendal 2016

TEDxArendal - ideas worth spreading!

TEDxArendal ble gjennomført for fjerde året på rad 9-10 September. 3 fulle Arendal kulturhus fikk over 2 dager nyte 25 flotte foredragsholdere fra inn og utland og fikk servert nye ideer til rungende applaus. Utenfor på Sam Eydes plass var det TEDxUnvierse  med  2 store dometelt der det var workshops og aktivteter og masse liv og moro og gode samtaler. 

 

 

Skhdel3

Kunnskapshavna trinn 3

Bystyret godkjente før sommeren 2015 reguleringsplanen for utbyggingsområdet Kunnskapshavna 3. Området eies av 3 parter, hvorav kommunen er den ene. Området har et utbyggingspotensial på mellom 15.000 og 20.000 m2, og vil romme virksomheter med opptil 300 ansatte. 

Kontakt næringssjef Kåre Andersen for nærmere info.

 

Sørlandets Kunnskapshavn - the movie

Hva er og hva skjer i Sørlandet Kunnskapshavn? I denne korte filmen om får du vite litt mer om miljøet som skapes, om bedriftene og menneskene, tankene bak og om utviklingen videre.