Sørlandet Kunnskapshavn

 

Fra Tromoeyferjen 017 2

 

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi. 

 

Regionplan Agder

Regionplan Agder 2020

 "Med overskudd til å skape"

Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv både for bosetting og næringsutvikling. Etableringen av Sørlandet Kunnskapshavn er et viktig satsningsområde i regionen, og et av Arendals bidrag til gjennomføring av planen.

 

Skhdel3

Kunnskapshavna trinn 3

Noe mindre volum, næringsbyggene trukket ned til Kystveien, og bare ganske få boliger. Det er viktige endringer i den nye planen for Dauholla/Skytebanen/Kystveien som nå legges frem for politikerne i Arendal.