Sørlandet Kunnskapshavn

 

Fra Tromoeyferjen 017 2

 

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi. 

 

Regionplan Agder

Regionplan Agder 2020

 "Med overskudd til å skape"

Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv både for bosetting og næringsutvikling. Etableringen av Sørlandet Kunnskapshavn er et viktig satsningsområde i regionen, og et av Arendals bidrag til gjennomføring av planen.

 

Omraadebegrensning Med Ortofoto Gul (1)

Kunnskapshavna trinn 3

Planleggingsfasen for Kunnskapshavna 3 er allerede godt i gang. Disse byggene skal reises i Dauholla/Skydebaneområde, og vil være på rundt 15.000 kvadratmeter når alle byggetrinnene står ferdig utbygt-tidligst 2016. Område blir bygget i privat regi, og er et samarbeid mellom Arendal Kommune og grunneiere.

Løpende informasjon og skisser vises her når det er klart. Se mer informasjon på Arendal Kommunes nettsider.