Sørlandet Kunnskapshavn

Nye delen (2)

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi.

Sørlandet Kunnskapshavn - Oversikt (1)

Hva er Sørlandet Kunnskapshavn?

Sørlandet Kunnskapshavn er Arendals største satsing på læring og næring

I den gamle havna, i området som strekker seg fra Grandhjørnet til Barbubukt er det igjen yrende liv. Kunnskapshavna består foreløpig av 4 bygg; Eureka 1, Eureka 2, Havnegården og Barbu brygge. Totalt areal er på ca 22.000 kvm , og vil romme rundt 450 arbeidsplasser.

Skhdel3

Kunnskapshavna trinn 3 er i rute

Bystyret godkjente før sommeren 2015 reguleringsplanen for utbyggingsområdet Kunnskapshavna 3 som etter planen skal stå ferdig høsten 2016. Området eies av 3 parter, hvorav kommunen er den ene. Området har et utbyggingspotensial på mellom 15.000 og 20.000 m2, og vil romme virksomheter med opptil 300 ansatte der MacGregor er største aktør. 

Kontakt næringssjef Kåre Andersen for nærmere info.

 

TEDxArendal-2015-3

TEDxArendal - ideas worth spreading!

TEDxArendal ble gjennomført for tredje gang.høsten 2015. Et  fullsatt Arendal kulturhus fikk nyte 15 flotte foredragsholdere til rungende applaus og alle ble senere brakt ut til verden via TEDxArendal sin gratis YouTube kanal.  

TEDxArendal er bokstavlig talt født i Sørlandet kunnskapshavn og initativet til denne nye inspirerende arenaen for ideer, inspirasjon, innvoasjon og nettverksbygging ble tatt i 2013 av aktører i Vekstmiljøet for Kunnkskapsbedrifter med Arendal Kommune som spydspiss. 

TEDxArendal 2016 avholdes 9-10. September og blir større og bedre  en noensinne!

Sørlandets Kunnskapshavn 2015

Hva skjer i Sørlandet Kunnskapshavn, Arendal, nå? Filmen er laget av TVAgder og hadde premiere på BYnatt 2015.