Sørlandet Kunnskapshavn

Nye delen (2)

Sørlandet er en region med nyskapende og sterke bedrifter, mange av dem verdensledende. Sørlandet Kunnskapshavn er en betydelig næringsklynge på Sørlandet, og dermed en viktig del av Arendal kommunes næringsstrategi.

Skhdel3

Kunnskapshavna trinn 3 er godkjent

Bystyret godkjente før sommeren reguleringsplanen for utbyggingsområdet Kunnskapshavna 3. Området eies i dag av 3 parter, hvorav kommunen er den ene. Området har et utbyggingspotensial på mellom 15.000 og 20.000 m2, og kan romme virksomheter med opptil 300 ansatte.

Kontakt næringssjef Kåre Andersen for nærmere info.

 

TEDxArendal-2015-3

TEDxArendal 23.september

TEDxArendal med "ideas worth spreading"ble gjennomført 23.september 2015 i et fullsatt Arendal kulturhus.

Den viktigste grunnen TEDxArendal kom til å bli, er på grunn av "Sørlandet kunnskapshavn". - Et initiativ tatt av kommunen for å skape et arrangement som lar folk omgås, skape ideer, og nettverk. TEDxArendal er et direkte resultat av dette - og er et initiativ som sprunget ut av det miljøet. Som sådan, TEDxArendal kaller også "Kunnskapshavna" vårt hjem, og det er her møter er vert og hovedtyngden av arbeidet er gjort.

 

Sørlandets Kunnskapshavn 2015

Hva skjer i Sørlandet Kunnskapshavn, Arendal, nå? Filmen er laget av TVAgder og hadde premiere på BYnatt 2015.