Kart og adresser

Addresser og kart for byggene i Kunnskapshavna:

Eurekabygget: Kystveien 2

Havnegården: Kystveien 14

MacGregorbygget: Kystveien 18 

Barbu brygge: Kystveien 30