Bygninger

Barbu Brygge

K
Kystverket Sørøst

Eurekabygget

A
Advokat Verdal
Agder Innovasjon
Agderforskning avd. Arendal
Agdering
Arendal Voksenopplæring
C
Cashmira
CC Berli Kommunikasjon
Celine
CR Group
E
Ernst&Young
Etablerersenteret IKS
Eureka Kompetanse
Evry
Eyde-klyngen
F
Frameworks
H
Husbanken
I
Ingerfair
L
Lean Consulting
LT&C
M
Mind the Gap
Mira Marketing
Music Angel
N
NITO
Norsk Energi
O
OSM
P
Purity
R
Rambøll
S
SINTEF
Stable
Sørlandets Europakontor
T
TEDxArendal
U
Ungt Entreprenørskap Agder
V
Vitensenteret Sørlandet
W
Wannado

Havnegården

A
Apotek 1 Havnegården
Arendal Næringsforening
Asplan Viak
Avinet
B
Bunnpris Havnegården
BW Offshore
H
Handelsbanken
N
NTT COM Security AS
P
PwC Arendal

MacGregorbygget

M
MacGregor Pusnes AS