Parkering og utearealer

parkering1

Pollen P-hus i fjellet bak kunnskapshavna har plass til 510 biler, og har direkte utgang også til Pollen. Fra 2017 utvides med ytterligere 280 plasser. 

I parkeringshuset betaler du med kort eller kontanter når du kjører ut.

Informasjon om parkering fra Arendal Kommune

 

Utearealer

Arendal kommune har ansvar for alle utearealer fra Grandhjørnet til Barbubukt. Parkområdet i Barbubukt er under bygging. Alle utearealer er tilgjengelig for allmennheten.