Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter

4Etasje

I Eurekabyggets 4. etasje skapes et innovativt og ekspansivt nærings- og kompetansemiljø, kalt Vekstmiljø av kunnskapsbedrifter.

Målsettingen er at dette miljøet gjennom samarbeid med offentlig forvaltning og aktuelle innovasjonsaktører kan bidra til et løft for nyskaping og grunderskap på Sørlandet. 

Vekstmiljøet samarbeider nært med flere foreninger og nettverk, bl.a.Arendal Næringsforening som holder til i Havnegården er en viktig samarbeidspartner.

Andre viktige nettverk/samarbeidspartnere er Innoventus og Connect. Daglig operatør er Etablerersenteret IKS på vegne av Arendal kommune.


I 4.etasje er følgende bedrifter lokalisert:

Advokat Halgeir Verdal

Berger Bedriftsutvikling

Cashmira

CC Berli Kommunikasjon

Cèline

Connect

Etablerersenteret IKS

Eyde-nettverket

Frameworks AS

Innoventus

Ingerfair

Lean Consulting

LT&C

Mira Marketing

Music Angel/Ecolice

NITO

Purity  

Sintef

Stable

Sørlandets Europakontor

TEDx Arendal

Ungt Entreprenørskap

 

Drop-In plasser:

Birte Hegerlund Runde

Lemon Design, kontakt Nina Øen

JobAccess, kontakt Kjetil Faye 

Saint Gobain Byggevare, kontakt Betty Åsheim

Tellefsen Holding, kontakt Sigrid D Tellefsen